جولای 22, 2024

NashtaNet

یازدهمین ناشتانت تورنتو شنبه ۱۶ سپتامبر و سومین دورهمی ناشتانت مونترال با حضور متخصصان و کارآفرینان ایرانی یکشنبه ۱۷ سپتامبر برگزار شد. در این...
دومین دورهمی ناشتانت مونترال با حضور 15 نفر از متخصصان و کارآفرینان ایرانی در مونترال با حضور افتخاری مهندس شریف یزدیان از تورنتو و...
کانون برنامه نویسان ایرانی در کانادا با همکاری کلوپ کارآفرینان ایرانی در کانادا و موسسه Synnovate ساعت 8 صبح شنبه 17 ژوئن جلسه ای...
YouTube748
LinkedIn246
Instagram407
Telegram1k