دسته: ویدئو

یادگیری ماشین

Machine Learning – یادگیری ماشین جلسه دوم – نیما حبیب زاده – BIDAR https://www.youtube.com/watch?v=lMKArBjra-E https://www.youtube.com/watch?v=oviLhWcGwNc یادگیری ماشین Google Cloud Platform…