مارس 3, 2024

security

توسط گروهی از متخصصان صنعت نرم افزار در رادیو بیدار کانادا: طلیعه دوانی، مهدی شکوهی، شریف یزدیان، محمد نادی و منصوره نوید دکتر عمران...
Follow by Email
YouTube643
LinkedIn197
LinkedIn
Share
Instagram331
Telegram793