مارس 3, 2024
خلاصه ای از محتوای پادکست: در ابتدا به معنای generative AI پرداخته میشود و در ادامه توضیحاتی در مورد مدلهای مختلف ChatGPT داده میشود....
Follow by Email
YouTube643
LinkedIn197
LinkedIn
Share
Instagram331
Telegram793