می 21, 2024

شرکت های ایرانی کانادایی فعال در زمینه نرم افزار و هوش مصنوعی

معرفی شرکت های ایرانی کانادایی فعال در زمینه نرم افزار و هوش مصنوعی:

 

مونترال:

  • A1genius.com (آزاد عباسی) Multidisciplinary immersive content creation and development studio (VR/AR)
  • Bidotech.com (علی ذوقی) We offer a full package online service.

 

تورنتو:

  • Artintech.ca (امیرپویان هرندی) MANUFACTURING, OPERATIONS, & SUPPLY CHAIN TECHNOLOGIES
    Glo3dapp.com (محمد میرزایی) 360 PRODUCT PHOTOGRAPHY FOR EVERYONE
    BomeSolutions.com (علیرضا علی عسگری) INCREASE SALES, LOYALTY AND REPEAT CUSTOMERS WITH YOUR OWN BRANDED MOBILE APP
  • Mahmoodbashash.com (محمود بشاش) Your Small Business Mentor
  • Monchify.com (محمود زارع) Restaurants Social Media
YouTube748
LinkedIn246
Instagram407
Telegram1k