پادکست

برنامه شماره 58 رادیو بیدار گفتگوی گروهی متخصصان نرم افزار در کانون برنامه‌نویسان ایرانی در کانادا با موضوع: کار‌آفرینی شرکت های نرم‌افزاری در کانادا...
خلاصه ای از نکات مطرح شده در جلسه: سعی کنید رزومه با شرح شغلی تطابق بالایی داشته باشد از کلید واژه های مرتبط در...
#پادکست 53: کدام ابزار و یا زبان های برنامه نویسی در سال 2022 پر مخاطب تر بوده اند؟ ط گروهی از متخصصان صنعت نرم...
توسط گروهی از متخصصان صنعت نرم افزار در رادیو بیدار کانادا: طلیعه دوانی، شریف یزدیان، محمد نادی و مهدی شکوهی و با حضور یوسف...
  توسط گروهی از متخصصان صنعت نرم افزار در رادیو بیدار کانادا: طلیعه دوانی، شریف یزدیان، محمد نادی ، مجید نزاکت و مهدی شکوهی...