می 21, 2024

عضویت

عضویت کانون برنامه نویسان ایرانی در کانادا

به کانون برنامه نویسان ایرانی در کانادا برای رشد فنی و ارتباط با دوستان دیگر بپیوندید

به عنوان یک عضو انجمن بیدار کانادا شما به منابع ، ابزار ها، برنامه ها و ارتباطات اختصاصی دسترسی خواهید داشت

 

شبکه اعضای کانون برنامه نویسان چه کاری انجام میدهد؟

شبکه اعضای کانون برنامه نویسان واسطی برای افراد، منابع و راهنمایی هایی که به شما کمک می کند تا در کارتان موفق تر باشید و یا مشتریان را راضی نگه دارید.

 

قدرت جمعی اعضا

شبکه اعضای کانون برنامه نویسان یک قول ساده می دهد: با همدیگر، می توانیم قدرت فنی بیشتری داشته باشیم. وقتی به شبکه ای از افراد می پیوندیم وارد یک جمعی از متخصصان می شویم با یک هدف مشترک برای انجام بهتر کارها

 

سرمایه گذاری روی اعضا

برای کمک به رشد و موفقیت اعضا، کانون برنامه نویسان روی شما به عنوان یک ارزش سرمایه گذاری می کند، منابع، برنامه ها و ابزار هایی که ما ارائه میدهیم به شما در همکاری جمعی، ساخت روش های خلاق، بازارسازی متفاوت و ارتباط با کارفرما و مشتریان کمک می کنند

 

گسترش محدوده کاری

با دسترسی به محدوده محصولات و خدمات، اعضای ما توانمند تر می توانند به ساخت و ارائه روش هایی دسترسی پیدا کنند که مشتریان و یا کارفرما را تحت تاثیر قرار دهد.

 

هدف عضویت

اعضای متخصص در مرکز انتقال تکنولوژی ،در مرکز متحول کردن کسب‌وکارها و تأثیر مثبت بر مردم و اقتصاد هستند.

برای انتقال تکنولوژی دیجیتال و فرصت هایی که روی کلاود و ابزارهای هوشمند است، ما مدل فکری اعضای خود را برای رشد و اولویت دهی و ایجاد انگیزه برای نتایج قوی برای مشتریان و آسان‌تر کردن تجارت برای اعضای خود تغییر می‌دهیم.

ما معتقدیم زمانی موفق می شویم که ابزار و پشتیبانی برای ارائه راه حل هایی داشته باشید که کارفرما و مشتریان را برای دستیابی به اهداف بیشتر توانمند می کند.

t.me/bidar_ca

 

YouTube748
LinkedIn246
Instagram407
Telegram1k