رویداد

یازدهمین ناشتانت تورنتو شنبه ۱۶ سپتامبر و سومین دورهمی ناشتانت مونترال با حضور متخصصان و کارآفرینان ایرانی یکشنبه ۱۷ سپتامبر برگزار شد. در این...
دومین دورهمی ناشتانت مونترال با حضور 15 نفر از متخصصان و کارآفرینان ایرانی در مونترال با حضور افتخاری مهندس شریف یزدیان از تورنتو و...
بررسی ChatGPT و ابزار های جدید و عمومی هوش مصنوعی جدید در سال 2023 گفتگوی گروهی از متخصصان صنعت نرم افزار در کانون برنامه...
اولین دور همی شنبه 10 سپتامبر 2022 از ساعت حدود 12 به صورت پاتلاک در پارک انگرینیون مونترال دور هم جمع میشویم و دوستانی...