می 21, 2024

Generative AI

خلاصه ای از محتوای پادکست: در ابتدا به معنای generative AI پرداخته میشود و در ادامه توضیحاتی در مورد مدلهای مختلف ChatGPT داده میشود....
YouTube748
LinkedIn246
Instagram407
Telegram1k