poster-radiobidar-ep51
Radio BIDAR.ca
Radio BIDAR.ca
پادکست 51: مصاحبه با مهندس مهران ایشانیان با موضوع متدولوژی های اجایل و مدارک اسکرام
/

 

توسط گروهی از متخصصان صنعت نرم افزار در رادیو بیدار کانادا: طلیعه دوانی، شریف یزدیان، محمد نادی ، مجید نزاکت و مهدی شکوهی

 

در ابتدا مهندس راه و ساختمان – ناظر پروژه بودم
نقشه که ساحتمان در حال ساخت باشدتغییرات داخل ساختمان مثل سیستم های water fall بود
همه requirement ها دیده میشد design , implement

با PMCIA – 6 Sigma آشنایی دارم

ولی تغییراتی که در نقشه ساختمان داده می شود مشکل پیدا می شد
بنابراین سیستمی را که از قبل تعریف می کردیم دردسر ساز می شد
مشخصات پروژه که تغییر می کند نمی تواند مثل قبل کار کنیم

 

مثل مخروط داریم که اول کار مشخص نیست
نمی توانیم با سیستم های water fall کار کنیم

MongoDB – no SQL

یک فریمورک به تغییرات سیستم سازگار باشد که ولکامینگ داشته باشد به تغییرات

ما سه گانه ای که داریم Cost / time / scope
اینها در سیستم های قدیمی فقط هزینه تغییر می کرد
الان scope دقیق مشخص نیست
بیشتر time و cost مشخص تر هستند

تغییرات که زیاد است
ترجیح میدهیم که inspection انجام بدهیم
نسبت به goal که داریم که
transparency / inspection /
از مشتری بازخورد ها را میگیریم

الان در سیستمی که داریم اجایل را در کجاها استفاده می کنیم ؟

مواقعی استفاده می کنیم که پیچیدگی زیاد است و مداوم باید تغییرات را اعمال کنیم
چون نیاز های سیستم از اول کامل تعریف نشده

سیستم جدید
agile being باید اجایل باشیم
افراد را به ابزار ها ارجحیت میدهند

working software
به جای contract negotiation داشته باشیم با مشتری collaboration داشته باشیم
قابلیت response to change

در PMP از waterfall استفاده می کنیم

در اجایل افراد مهم ترند ، راحت به تغییرات پاسخ بدهیم، رضایت مندی مشتری از همه مهم تر است

نرم افزار های Trello , Asana بسیار مناسب هستند

سیستم های ترکیبی هم داریم

در سیستم SCRUM تیم multitasking multi skills هستند
aup , crystal ,
متد Kanban
کارهای اولیه
کارهای در حال develop
کارهایی که تست بشود
design/ develop/ test/ implementation
کارهای کوچک را می توانیم در استیکر کارت کوچک می نویسیم
اگر هر جا استیکر کارها بیشتر می ماند مثل تستینگ اون قسمت باید نیرو اضافه شود و یا مشکلی وجود دارد

گردش کار را بر اساس اولویت منظم کنیم
بسیار ساده و شفا بخش است
سیستم Jira

سیستم XP یا extreme programming مخصوص software است
همه با هم ارتباط داشته باشیم
روی سادگی کار خیلی تاکید دارد و فیدبک باید گرفته شود

وقتی که توسعه دهندگان در ضیغ وقت هستند و functional testing صحبت می کند و تاکید دارد
FDT , Feature Development

تیم توسعه خودش خودش را organize کند self organize
تیم توسعه دهنده
scrum masterکه فقط تسهیل کننده است Faciliator
Product owner فقط یک نفر است

فعالیت های اسکرام هر روز 15 دقیقه صحبت می کنیم
دیروز چه مارهای انجام شده
فردا چه کارهای می خواهد انجام شود
چه کارهایی block شده

اسپرینت ها : از اول برای یک محدود مشخص مثل 2 هفته جمع بندی می کنند

retrospective هم داریم

مدارک
PMI , project management institute

PMI ACP
https://www.pmi.org/certifications/agile-acp
435$
490$

high school diploma . BC degree, 21 hours
12 month general project experience
8 month agile experience

Certified scrum master
CSM
500$
100$ exam

PSM : professional Scrum master – scrum.org
250$

agile pm foundation
apmg
950$

advanced

professional SCRUM master : Udemy 19$

scrum alliance
بین psm و csm  ترجیحا از scrum.org بگیرید

 

سیستم هیبرید را چقدر موثر میدانید ؟
سیستم ترکیب اجایل و واتر فال wagile  بسیار سخت است


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *