اعلام درخواست کمک ضروری ژینابان

هدف ساخت اپلیکیشن موبایل برای اعلام درخواست کمک مخصوص زنان و دختران در مواقع تهدید به آزار

نرم افزار شبکه اجتماعی که افراد حامی (داوطلبین) در هر شغلی که هستند بتوانند از اعلام نیاز با خبر شوند و به کمک فرد (مورد تهدید ) بیایند

مثال:
دختری در خیابان با هر نوع پوششی احساس خطر می کند
روی این اپ موبایل کد احساس تهدید را می زند
افراد داوطلب در نزدیکی محل تهدید مطلع می شوند

عنوان پیشنهادی برای افراد داوطلب که پاس داری از حریم بانوان را تقبل می کنند
نام های «سپاه مهسا» یا «مهسا بان» یا «ژینا بان»

این ایده برای جلوگیری هر گونه مواجهه مزاحمت فیزیکی است
متعهد داشتن افراد به حفظ حریم شخصی،
تقویت حس امنیت فیزیکی از دختران و خانم ها در هر ساعتی از شبانه روز

 

Instant help request